Chinese Atherosclerosis Risk Evaluation- Phase II "CARE-II"

Recruiting

Phase N/A Results N/A

Main Contacts

Name Phone E-mail
Xihai Zhao, MD, PhD Contact
Chun Yuan, PhD Principal Investigator
Rui Li, PhD Contact Backup 861062785758 leerui@gmail.com

Contacts by Location

Center for Biomedical Imaging Research, Department of Biomedical Engineering, Tsinghua University Beijing, China Recruiting_status_icon
Le He, MD Contact 861062796175 hele0806@aliyun.com
Xihai Zhao, MD, PhD Contact
Department of Radiology, Beijing Hospital Beijing, China Recruiting_status_icon
Yan Song, MD, PhD Contact 8618610566272 songyan@u.washington.edu
Min Chen, MD, PhD Principal Investigator
Department of Radiology, Fujian Medical University Union Hospital Fuzhou, China Recruiting_status_icon
Yunjing Xue, MD, PhD Contact 8613950497808 xueyunjing@126.com
Qing Duan, MD Principal Investigator
Department of Radiology, Harbin University The Fourth Affiliated Hospital Harbin, China Recruiting_status_icon
Yang Ji, MD Contact 8613654557419 jiyang19871104@126.com
Dan Wang, MD Principal Investigator
Department of Radiology, Nanjing Drum Tower Hospital Nanjing, China Recruiting_status_icon
Maoxue Wang, MD Contact 8615851803070 fmriwangmx@126.com
Bing Zhang, MD, PhD Principal Investigator
Department of Radiology, Peking University First Hospital Beijing, China Recruiting_status_icon
Feiyu Li, MD, PhD Contact 8613552292893 redwindowlfy@163.com
Xiaoying Wang, MD, PhD Principal Investigator
Department of Radiology, PLA General Hospital Beijing, China Recruiting_status_icon
Xu Han, MD Contact 8613810139203 hxlryt@126.com
Jianming Cai, MD, PhD Principal Investigator
Department of Radiology, Qinghai University Affiliated Hospital Xining, China Recruiting_status_icon
Yuntai Cao, MD Contact 8615003666895 caoyuntai04@126.com
Haihua Bao, MD Principal Investigator
Department of Radiology, Shanghai Renji Hospital Shanghai, China Recruiting_status_icon
Huilin Zhao, MD Contact 8613918666437 huilinzhao2013@163.com
Jianrong Xu, MD, PhD Principal Investigator
Department of Radiology, Sun Yat-Sen Memorial Hospital Guangzhou, China Recruiting_status_icon
Mingwei Xie, MD Contact 15018722452 553614809@qq.com
Biling Liang, MD Principal Investigator
Department of Radiology, The First Hospital of Qiqihaer City Qiqihar, China Recruiting_status_icon
Zhong Zhuang, MD Contact 8618245281102 zz_15880732@126.com
Xiaogang Peng, MD Principal Investigator
Department of Radiology, Tianjin Fourth Centre Hospital Tianjin, China Recruiting_status_icon
Xiao Gao, MD Contact 13920924729 03092901010@163.com
Shengzhang Ji, MD Principal Investigator
Department of Radiology, Zhujiang Hospital of Southern Medical University Guangzhou, China Recruiting_status_icon
Jing Zhang, MD Contact 8615521118683 zzjing881205@163.com
Zhibo Wen, MD Principal Investigator
Shandong Medical Imaging Research Institute Jinan, China Recruiting_status_icon
Honglu Shi, MD Contact 15053177828 shlkb08@163.com
Guangbin Wang, MD, PhD Principal Investigator